Eerst wordt mijn vel er af getrokken en ik word helemaal opgegeten. Ja helemaal van huid tot haar opgegeten en dan eerst mijn vel en dan zo al mijn ja want dus ik heb het ergste leven van allemaal want mijn vel wordt er af gehaald en dan word ik zo helemaal zo alles opgegeten dus ik mag de bal.

spelend kind onder mijn raam. 

In onze regio komt men vaak vanuit het (prestatie-)wandelen en niet vanuit de atletiek in het snelwandelen terecht. Hierdoor zijn wedstrijden op nationaal niveau vaak een voorspelbaar treffen van één of een aantal personen

Wikipedia over de sport snelwandelen. Een. Of een aantal personen. Of een. 

Een man zat een andere man achterna, terwijl de man die wegrende op zijn beurt weer achter een derde man aanzat die, zonder enig benul van de achtervolging achter zich, gewoon in snel tempo over de straat liep.

Daniil Charms