Als dan in het voorjaar de tijd
vooruit is gezet zo is het ook met
taal als iemand dood is gegaan.
Hij is, nee, wás, een fijne man
en we moeten nog even wennen.